Recent posts:

Informasjon til søkere

Written by - 28.04.2015 - kl. 11.10

1. Kandidatene vurderes ut fra skriftlig søknad og vedlegg.

2. De beste av disse blir kalt inn til intervju mellom 29. april og 20. mai. Rekkefølgen for intervju er i hovedsak tilfeldig (ingen prioritering).

3. Innkallingen til intervju skjer fortløpende i perioden 29. april til 20. mai. Dersom du ikke hører noe har du ikke blitt kalt inn til intervju.

4. Intervjuet varer i ca 20-25 minutter. Hensikten er å bli bedre kjent med kandidatene, og at de skal få stille spørsmål. Man trenger ikke ta med seg noe dokumentasjon/annet på intervjuet.

5. Kandidater som av praktiske grunner ikke kan gjennomføre intervjuet i Trondheim, vil kunne få tilbud om intervju over videotelefoni/Skype.

6. Vi har ambisjoner om å ha klar en innstilling til 1. juni. Når denne er klar, vil dere få en indikasjon fra opptakskomiteen på om dere innstilles for opptak. Et endelig opptak forutsetter at alle formelle kriterier er tilfredsstilt (http://entreprenorskolen.no/apply/). Det er opptakskontoret ved NTNU som gjennomfører selve opptaket.

7. Spørsmål om opptaksprosessen kan sendes til Roar Brattås (roar.brattas@iot.ntnu.no).