Vi har noen krav til våre søkere:


Vi tar opp søkere med ingeniør, samfunnsvitenskap eller realfaglig bakgrunn. I løpet av NTNUs Entreprenørskole tar du valgfag fra ditt fagområde slik at du uteksamineres med en master i entreprenørskap, men kan beholde tittel fra ditt fagområde.  Du søker via NTNUs Søknadsweb. I tillegg må du fylle ut et eget søknadsskjema som du finner her.

Du mottar også tittelen som kommer med din studiebakgrunn.